Dobbelthage operation

Hvad er formålet med dobbelthage operation?

Med alderen forsvinder elasticiteten i huden, og for de flestes vedkommende øges samtidig fedtlaget under huden. Dette kan medføre generende løs hud på halsen. Denne “overskydende” hud kan være mere eller mindre udfyldt med fedt. For mange er dette et kosmetisk problem, idet det tolkes som et meget synligt alderdomstegn. Derved opstår ønsket om en operation.

Hvordan foregår operationen?

Operation af løs hud på halsen foregår i lokalbedøvelse.
Ved fedtsugning under hagen og på forsiden af halsen lægges lokalbedøvelse på det område, der skal suges. Herefter føres fedtsugningskanylen ind gennem et ca. 5 mm snit under hagespidsen. Området suges, og snittet lukkes efter sugningen med en enkelt tråd. Efterfølgende lægges en trykforbinding.
Ved hageplastik lægges lokalbedøvelse på det område, der skal fjernes. Hud/fedt fjernes, og efter behov foretages en opstramning af hudmuskulaturen på forsiden af halsen. Derefter sys huden sammen med en teknik, der medfører, at der ikke efterlades stikmærker efter tråden. Sluttelig dækkes arret med tape. Ved en kombination af de to sidst nævnte behandlinger indledes med fedtsugningen. Proceduren er i øvrigt identisk med de to separate beskrivelser.

Efter operationen

Efter en fedtsugning skal den anlagte trykforbinding bibeholdes i 6 dage (døgnet rundt). Der vil være misfarvning i området, dette svinder spontant i løbet af ca. 1 uge. Der vil opstå ømhed og nedsat følesans i huden, dette svinder ligeledes spontant. Såfremt der er behov for smertestillende, kan det benyttes. Ved hageplastik skal der ikke anvendes nogen supplerende forbinding til tapet. Der kan også her være misfarvning af huden, denne misfarvning vil svinde på ca. 1 uge. Hvis der er behov for smertestillende gælder samme forholdsregler som ved fedtsugning.

Mulige komplikationer

Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for infektion, blødning, føleforstyrrelser samt periodevise eller kroniske smerter. Infektion forekommer hos mindre end 1 % og kan normalt behandles med vand og sæbe, antibiotika og evt. udtømning af betændelse. Blødning forekommer hos mindre end 1 % og vil normalt stoppe af sig selv, men det kan bliver nødvendigt at udtømme størknet blod. Der vil altid være nedsat følesans omkring et snit i huden. Dette vil sædvanligvis normalisere sig i løbet af uger til måneder. Der er ingen garanti for at følesansen bliver normal. Hos mindre end 1 % forekommer periodevise eller kroniske smerter, dette kan være vanskeligt at behandle.
Risikoen for komplikationer øges ved bl.a. rygning, overvægt og sukkersyge.