Halsløft operation

Hvad er formålet med halsløft operation?

Med alderen forsvinder elasticiteten i huden, og for de flestes vedkommende øges samtidig fedtlaget under huden. Dette kan medføre generende løs hud på halsen. Denne “overskydende” hud kan være mere eller mindre også udfyldt med fedt. For mange er dette et kosmetisk problem, idet det tolkes som et meget synligt alderdomstegn. Derved opstår ønsket om en operation.

Hvordan foregår operationen?

Operation af løs hud på halsen foregår i fuld narkose.
Efter behov kan der også fedtsuges (lposuction) under hagen og på forsiden af halsen, men det er ikke altid der er behov for dette til en halsløft operation. Hvis der er behov for fedtsugning (liposuction), vil der føres en fedtsugningskanylen ind gennem et ca. 5 mm snit under hagespidsen. Området suges, og snittet lukkes efter sugningen med en enkelt tråd. Efterfølgende lægges en trykforbinding.
Ved hageplastik foretages en opstramning af hudmuskulaturen på forsiden af halsen. Derefter sys huden sammen med en teknik, der medfører, at der ikke efterlades stikmærker efter tråden. Sluttelig dækkes arret med tape ved øret. 

Efter operationen

Efter en fedtsugning skal den anlagte trykforbinding bibeholdes i 6 dage (døgnet rundt). Der vil være misfarvning i området, dette svinder spontant i løbet af ca. 1 uge. Der vil opstå ømhed og nedsat følesans i huden, dette svinder ligeledes spontant. Såfremt der er behov for smertestillende, kan det benyttes. Ved hageplastik skal der ikke anvendes nogen supplerende forbinding til tapet, men får leveret en bandage/ansigtskorset som man skal have på 1-2 uger. Der kan også her være misfarvning af huden, denne misfarvning vil svinde ca. 10 dage efter operationen. Hvis der er behov for smertestillende gælder samme forholdsregler som ved fedtsugning.

Mulige komplikationer

Ved alle kirurgiske indgreb er der risiko for infektion, blødning, føleforstyrrelser samt periodevise eller kroniske smerter. Infektion forekommer hos mindre end 1 % og kan normalt behandles med vand og sæbe, antibiotika og evt. udtømning af betændelse. Blødning forekommer hos mindre end 1 % og vil normalt stoppe af sig selv, men det kan bliver nødvendigt at udtømme størknet blod. Der vil altid være nedsat følesans omkring et snit i huden. Dette vil sædvanligvis normalisere sig i løbet af uger til måneder. Der er ingen garanti for at følesansen bliver normal. Hos mindre end 1 % forekommer periodevise eller kroniske smerter, dette kan være vanskeligt at behandle. Risikoen for komplikationer øges ved bl.a. rygning, overvægt og sukkersyge.